Oświadczenie dyrektora Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie

02.02.2022

Oświadczenie dyrektora Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie:

 

2 lutego 2022 roku złożyłem na ręce Burmistrz Białogardu rezygnację ze stanowiska dyrektora Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie.

Funkcję będę pełnić do końca marca br.

Czas na nowe wyzwania zawodowe.

 

Zarządzałem tą instytucją od samego początku, tj. od 1 sierpnia 2008 roku. Stworzyłem tę instytucję od podstaw. Przez lata udało mi się zbudować fantastyczny zespół, który tworzy dziś CKiSE i jego ofertę. To dla mnie ogromna satysfakcja. Każdemu szefowi, życzę takich współpracowników. To świetny zespół oddanych, twórczych i pełnych pasji ludzi.

Zostawiam instytucję, jako dobrze naoliwioną maszynę, w której wszystkie tryby pracują należycie. CKiSE w Białogardzie ma bardzo dobry zespół, ogromny potencjał organizacyjny, doświadczenie, sprawność działania, elastyczność. Warto wspierać tę instytucję w dalszym rozwoju.

W sierpniu 2008 roku dostałem do ręki pęk kluczy do pustego, odremontowanego i zmodernizowanego obiektu po dawnym Białogardzkim Ośrodku Kultury. Trzeba było stworzyć formalnie instytucję i jej zespół pracowników. Po kilkunastu latach zamknięcia domu kultury w mieście naszym zadaniem było ożywić na nowo życie kulturalne Białogardu i okolic.

Uruchomiliśmy nowoczesne kino, działalność sekcji. Zaczęliśmy organizować spektakle, koncerty, wystawy, imprezy plenerowe. Stworzyliśmy miejsce przyjazne publiczności i artystom. Dzięki wspólnym staraniom rozbudziliśmy lokalne środowisko artystyczne. Staliśmy się pomocnym partnerem dla lokalnych twórców. To tutaj przez lata wychowaliśmy mnóstwo talentów wokalnych, aktorskich. Tutaj swoje miejsce znaleźli młodzi tancerze z Białogardu i okolic. Tutaj powstawały bajki teatru lalek, nawiązujące do lokalnych legend i podań.

Dziś działające w CKiSE zespoły - G91, teatru lalek MARKO, Białogardzkiego Chóru Kameralnego Bel Canto, teatru W Bramie, grupy teatralnej PLUSK, czy grupy taneczne - mają na swoim koncie piękny dorobek artystyczny. Na przestrzeni lat kilkukrotnie reprezentowaliśmy Białogard także poza granicami RP, m.in. w Niemczech, Belgii, Bułgarii, Rumunii. Nasza scena gościła wielu wspaniałych piosenkarzy, aktorów, muzyków, legendy polskiej estrady.

Mamy zmodernizowane cyfrowe kino, którego oferta cieszy się zainteresowaniem widzów z Białogardu i okolic, które prócz seansów repertuarowych oferuje także edukację medialną i filmową.

Przez lata realizowaliśmy także projekty społeczne skierowane do seniorów, w szczególności Białogardzki Uniwersytet III Wieku.

Sporo pomysłów nie zostało sfinalizowanych, na przeszkodzie stawał najczęściej niestety brak pieniędzy. Do 2020 roku instytucja systematycznie notowała wzrost przychodów z własnej działalności. Niestety, pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia, negatywnie odbiły się na kondycji finansowej CKiSE, a przez to możliwościach realizacji wielu wartościowych projektów kulturalnych.

Na 2022 rok zaplanowane są już przedsięwzięcia, które mam nadzieję doczekają się realizacji:

- wojewódzki konkurs wokalny „Śpiewamy Niemena” popularyzujący twórczość wybitnego artysty, śp. Czesława Niemena,

- spektakl premierowy teatru lalek MARKO,

- nowe widowisko muzyczne zespołu G91,

- spektakl premierowy grupy teatralnej PLUSK,

- spektakl premierowy teatru „W Bramie”,

- koncert z okazji 5 rocznicy śmierci Zbigniewa Wodeckiego.

Będę kibicować, żeby udało się je zrealizować zespołowi CKiSE w roku bieżącym.

Serdecznie dziękuję za wspólną pracę pracownikom i współpracownikom Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie – przede wszystkim obecnym. To znakomity zespół.

Dziękuję także byłym pracownikom i współpracownikom CKISE, którzy na przestrzeni tych blisko 14 lat wspólnie z nami tworzyli centrum kultury i jego ofertę.

Dziękuję wszystkim, z którymi przez ten czas współpracowaliśmy realizując wspólnie setki przedsięwzięć. Twórcom z Białogardu i spoza. Ludziom kultury, mediów, edukacji. Przedstawicielom instytucji, firm i organizacji, z którymi mieliśmy okazję współpracować. Razem zrealizowaliśmy wiele wartościowych przedsięwzięć. Przede wszystkim artystycznych, ale też społecznych.

Dziękuję publiczności, która przez te wszystkie lata była odbiorcą i recenzentem naszej pracy.

Za współpracę i wsparcie dziękuję także burmistrzom Białogardu, z którymi miałem okazję pracować:

- obecnej burmistrz Emilii Bury,

- byłym burmistrzom: Krzysztofowi Bagińskiemu, Zbigniewowi Raczewskiemu, i w szczególności śp. Stefanowi Strzałkowskiemu, za którego kadencji podjęta została decyzja o remoncie i modernizacji dawnego ośrodka kultury, dzięki czemu 1 sierpnia 2008 roku razem mogliśmy otworzyć nowe Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie. To śp. S. Strzałkowski w 2004 roku uwierzył w potencjał białogardzkiego środowiska kultury, dostrzegł potrzebę wskrzeszenia ośrodka kultury w Białogardzie, potrafił przekonać większość ówczesnej rady do tego przedsięwzięcia, nie bał się też w 2008 roku powierzyć odpowiedzialnej i niezwykle trudnej misji stworzenia nowej instytucji 30-letniemu ówcześnie Pawłowi Wiśniewskiemu.

Dziękuję także za współpracę kierownictwu białogardzkiego urzędu, urzędnikom, samorządowcom, radnym rady miejskiej Białogardu obecnej i poprzednich kadencji.

Praca w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie była dla mnie wyzwaniem i wyróżnieniem. Zdobyłem tu mnóstwo doświadczeń. Poznałem wielu wspaniałych ludzi. Wszystkim napotkanym na tej drodze dziękuję.

Łączę wyrazy szacunku,

Paweł Wiśniewski

dyrektor Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie

© Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie. Wykonanie: Strony internetowe SłupskStrony www Słupsk