O nas

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich jest miejską instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Miasto Białogard. Organizatorem Centrum Kultury i Spotkań Europejskich jest Miasto Białogard. Centrum Kultury i Spotkań Europejskich powstało 1 maja 2008 r. uchwałą Rady Miejskiej Białogardu z dnia 26 marca 2008 r., która powołując jednostkę, nadała jej statut.

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury. Do podstawowych zadań Centrum należy w szczególności:

Od początku istnienia instytucji (1 sierpnia 2008 r.) do 31 marca 2022 r. dyrektorem Centrum był Paweł Wiśniewski. 

Od 1 kwietnia 2022 roku dyrektorem Centrum jest Anna Suszyńska

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich mieści się w wyremontowanym i rozbudowanym budynku dawnego Białogardzkiego Ośrodka Kultury, przy ul. 1-go Maja 15. Budynek byłego domu kultury wybudowany został przez Niemców na początku XX wieku. Pełnił funkcje kulturalne, w tym m.in.: sali widowiskowej, sali baletowej i kina. Również po 1945 roku budynkowi przypadła rola centrum kulturalnego, początkowo Powiatowego Domu Kultury, a później Białogardzkiego Ośrodka Kultury.

Przez wiele lat Białogardzki Ośrodek Kultury był miejscem, gdzie koncentrowało się życie kulturalne i społeczne miasta. Sala widowiskowa białogardzkieho domu kultury była miejscem znanych w całym regionie spotkań kulturalnych. Brak środków finansowych w ostatnich latach spowodował, że stan techniczny budynku systematycznie się pogarszał i konieczny był jego natychmiastowy remont. Stan był na tyle zły, że w drugiej połowie lat 90-tych podjęto decyzję o zakończeniu prowadzenia działalności społeczno-kulturalnej w obiekcie.

W 2004 roku zrodził się pomysł generalnego remontu budynku byłego Białogardzkiego Ośrodka Kultury, tak aby przywrócić mu pierwotne funkcje kulturalne. W 2006 roku projekt pod nazwą "Rozbudowa domu kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na Centrum Kultury i Spotkań Europejskich" dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej - Interreg IIIA. Roboty remontowo-budowlane zakończono 15 lutego 2008 roku.

1 sierpnia 2008 roku zakończono wyposażanie obiektu w sprzęt oświetleniowy, nagłośnieniowy i kinowy. Od paździenika w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich działa Kino Centrum, od listopada działalnośc rozpczęły sekcje zainteresowań: teatralno-kabaretowa, wokalna, teatru lalek. Od stycznia 2009 roku działalność rozpoczęła sekcja plastyczna, działająca w Galerii Miejskiej w Bramie Wysokiej (Połczyńskiej), w obrębie białogardzkiej starówki. Od lipca 2022 roku powstała filia Centrum Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 42 w Białogardzie tak zwana Kuźnia talentów dla osób w każdym wieku.

Obecnie Centrum Kultury i Spotkań Europejskich dysponuje:

Budynek Centrum jest klimatyzowany i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na wszystkie imprezy, seanse filmowe, próby i zajęcia wchodzimy wejściem od ul. Grunwaldzkiej. Do biura i Galerii Centrum wchodzimy od ul. 1-go Maja.

 

Załoga:

Anna Suszyńska - dyrektor 

Instruktorzy ds. rozwoju i upowszechniania kultury:

Dział Kino "Centrum" i organizacja imprez:

Dział finansowo-księgowy:

Dział administracyjno-gospodarczy:

© Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie. Wykonanie: Strony internetowe SłupskStrony www Słupsk