NASZA MISJA TO KULTURA

REPERTUAR KINA

Od 21 kwietnia
READY PLAYER ONE w 2D DUB
Od 21 kwietnia
READY PLAYER ONE w 3D DUB
Od 21 kwietnia
READY PLAYER ONE w 2D napisy
Od 27 kwietnia
TWARZ
Od 27 kwietnia
TOMB RAIDER 2D DUBBING
Biuletyn Informacji Publicznej


Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie zaprasza na koncert z cyklu "Słuchaj więcej".

20 kwietnia 2018r. o godzinie 19 na scenie CKiSE z repertuarem Davida Bowie zmierzy się LIMBOSKI.

bilety:

- 20 zł - normalny

- 15 zł - dostawka lub balkon

Rezerwacja i sprzedaż w biurze CKISE przy ul 1 Maja 15.

tel.: 885 85 65 65 lub 94 311 90 90

Rezerwację należy wykupić w ciągu 5 dni.

 

SŁUCHAJ WIĘCEJ to nowy ogólnopolski cykl koncertowy prezentujący zmagania artystów z repertuarem swoich muzycznych idoli.

W trakcie pierwszej edycji Limboski zmierzy się z twórczością Davida Bowie’go, Artysta zaprezentuje również swoje autorskie utwory.

Limboski od lat pozostaje aktywny na polskiej scenie alternatywnej. O sobie mówi, że w młodości planował zostać pisarzem, a książki inspirowały go bardziej od piosenek. Jednak po przygodzie z teatrologią podjął studia jazzowe, a ostatecznie postanowił wyrażać się poprzez medium dźwiękowe. Tym niemniej błyskotliwa warstwa literacka pozostała wielkim atutem jego twórczości – zarówno w polskojęzycznej, jak i anglojęzycznej odsłonie. Limboski najlepiej odnajduje się właśnie w konwencji śpiewaka z gitarą – wyrasta z amerykańskich źródeł piosenki rockowej. Jako miłośnik analogowego sposobu nagrywania doskonale zgłębił korzenie bluesa i folku, a obecnie rozwija te inspiracje poszukiwaniu własnego stylu. W 2010 roku nagrał płytę "Cafe Brumba" z knajpowymi balladami, którą promował zapomniany przez wielu utwór "Piosenka dla mężatki". Nagły zwrot w stronę estetyki lo-fi i bluesowa w "Tribute to Georgie Buck", dał mu nominację do Fryderyków 2012. W międzyczasie wystąpił w telewizyjnym show Polsatu "Must be the music" - wykonanie utworu "Czarny Otello" zapewniło mu miejsce w półfinale. W 2016 roku wydał album „One Man Madness” . Tego samego roku w październiku premierę miała jego najnowsza płyta "W trawie. I inne jeszcze młode", której patronem został Program Trzeci Polskiego Radia.

 

Zapraszamy do posłuchania kompozycji Limboskiego pt. "W trawie":

https://www.youtube.com/watch?v=UpM8lZgnRCs

więcej na www.limboski.pl

 

W 2018 roku Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie obchodzi jubileusz 10-lecia działalności.


 

 

 

 

 


 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie zapraszają na eliminacje powiatowe Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej, który odbędzie się w sali widowiskowej CKISE 26 kwietnia 2018r. o godz. 16:00.

 

REGULAMIN

Celem przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego solistów i dziecięcych zespołów wokalnych, popularyzacja śpiewania piosenek wśród dzieci w wieku szkoły podstawowej oraz wymiana doświadczeń wśród instruktorów.

W przeglądzie uczestniczyć mogą soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne w dwóch kategoriach wiekowych: 6-9 lat, 10-12 lat. Decyduje rok urodzenia.

Wykonawcy rezentować mogą 2 piosenki w języku polskim dostosowane do ich wieku o łącznym czasie do 7 minut. Komisja oceniająca przegląd powiatowy, kwalifikuje 1 piosenkę do przeglądu wojewódzkiego.

 

Kryteria ocen:

- dobór repertuaru dostosowany do wieku wykonawcy,

- opracowanie muzyczne,

- ogólny wyraz artystyczny (wykonanie utworu i stylizacja, kontakt z publicznością)

 

Wokalistom powinien towarzyszyć akompaniament „na żywo", lub podkład muzyczny (półplayback) nagrany na opisanych płytach audio CD.

Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie najniższego stopnia nie może być zmieniany w dalszych eliminacjach.

Podczas przeglądu powiatowego komisja kwalifikuje max. 3 uczestników do przeglądu wojewódzkiego.

Na przeglądzie wojewódzkim  spośród laureatów nominowani zostaną soliści, zespoły  (bez  względu na kategorie) do konkursu „TALENT ROKU”, którego koncert galowy odbędzie się 16 czerwca 2018 r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. (regulamin konkursu na www.zamek.szczecin.pl – ARA- Imprezy ARA – Talent Roku

 

Zgłoszenia do eliminacji powiatowych prosimy nadsyłać do dnia 19 kwietnia 2018r. do Centrum Kultury i Spotkań Europejskich, ul. 1-go Maja 15, 78-200 Białogard. Osoba kontaktowa: Paweł Mielcarek, mail: p.mielcarek@bialogard.info

 

Terminy przeglądów:

- eliminacje powiatowe – 26.04.2018r. godz. 16:00; Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie

- przegląd wojewódzki – 10.06.2018r. - Zamek  Książąt Pomorskich (organizator nie zapewnia instrumentu)

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przeglądu wojewódzkiego.

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

 (pieczątka instytucji delegującej)

 

K A R T A    Z G Ł O S Z E N I A

dotyczy  przeglądów: muzycznych, tanecznych, teatralnych

 

Przegląd ARA:          POWIATOWY – MIEJSKI - WOJEWÓDZKI

 

1. Nazwa przeglądu .............................................................................................................................

2. Nazwa i rodzaj zespołu, chóru.........................................................................................................

  lub imię i nazwisko solisty................................................................................................................

3. Kategoria wiekowa :........................................(podać kat. zgodnie z regulaminem właściwego  przeglądu)

4. Placówka  patronująca (adres, tel. kontaktowy)...............................................................................

5. Adres  domowy, telefon: .................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    E-mail:……………………………………………………..

6. Nazwisko i imię instruktora (adres, tel. kontaktowy) .....................................................................

    .........................................................................................................................................................

7. Krótka charakterystyka zespołu lub solisty (np. rodzaj  uprawianej muzyki, tańca, osiągnięcia,

itp.) ......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

8. Ilość osób w zespole : .....................................................................................................................

(proszę załączyć listę wykonawców)

9. Repertuar (tytuł, autor, czas trwania)..............................................................................czas.........

    ..........................................................................................................................................czas.........

    ..........................................................................................................................................czas.........

    ..........................................................................................................................................czas.........

    ..........................................................................................................................................czas.........

10. Wymagania techniczne(nagłośnienie itp.) ....................................................................................

11.Czas potrzebny na montaż: ................................................

 

 Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem przeglądu

 

 

Data: ...........................................                ………………………………….

  (podpis instruktora lub  wykonawcy)

 

                                                                                                                   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby przeprowadzenia Przeglądu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Przeglądu oraz w celach promocji przedsięwzięcia.

 

 

……………………………………….

data i podpis uczestnika przeglądu   

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie zapraszają na eliminacje powiatowe Wojewódzkiego Przeglądu Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych, który odbędzie się w sali widowiskowej CKISE 26 kwietnia 2018r. o godz. 18:00.

 

 

REGULAMIN

 

Celem przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego solistów i muzycznych zespołów estradowych i popularyzacja śpiewania piosenek.

W przeglądzie uczestniczyć mogą soliści, zespoły wokalne (do 9 osób), zespoły instrumentalne (poza rockowymi), zespoły wokalno-instrumentalne.

Kategorie wiekowe:

13-15 lat

16-18 lat

powyżej 19 lat

 

Wykonawcy przygotowują 2 utwory (dopuszczalne jest wykonanie 1 utworu w języku obcym). Do przeglądu wojewódzkiego kwalifikowany jest 1 utwór, wskazany przez komisję oceniająca przegląd powiatowy.

 

Kryteria ocen:

- repertuar

- opracowanie muzyczne

- poziom warsztatu wykonawczego

- kultura słowa i estetyka wizerunku

- ogólny wyraz artystyczny

 

Czas prezentacji - do 7 minut. Wokalistom powinien towarzyszyć akompaniament „na żywo", lub podkład muzyczny (półplayback) nagrany na opisanych płytach audio CD. 

 

Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie najniższego stopnia nie może być zmieniany w dalszych eliminacjach.

Podczas przeglądu powiatowego komisja kwalifikuje max. 3 uczestników do przeglądu wojewódzkiego.

Spośród laureatów przeglądu wojewódzkiego nominowani zostaną wykonawcy, zespoły (bez względu na kategorie) do konkursu „TALENT ROKU”, którego koncert galowy odbędzie się 18 czerwca 2017 w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Regulamin konkursu – www.zamek.szczecin.pl – ARA – Imprezy ARA – Talent Roku

Zgłoszenia do eliminacji powiatowych prosimy nadsyłać do dnia 19 kwietnia 2018r. do Centrum Kultury i Spotkań Europejskich, ul. 1-go Maja 15, 78-200 Białogard. Osoba kontaktowa: Paweł Mielcarek, mail: p.mielcarek@bialogard.info

Terminy przeglądów:

 

- eliminacje powiatowe – 26.04.2018r. godz. 18:00; Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie

- przegląd wojewódzki – 09.06.2018 r. - Zamek  Książąt Pomorskich w Szczecinie

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przeglądu wojewódzkiego.

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

(pieczątka instytucji delegującej)


K A R T A    Z G Ł O S Z E N I A

dotyczy  przeglądów: muzycznych, tanecznych, teatralnych


Przegląd ARA:          POWIATOWY – MIEJSKI - WOJEWÓDZKI


1. Nazwa przeglądu .............................................................................................................................

2. Nazwa i rodzaj zespołu, chóru.........................................................................................................

  lub imię i nazwisko solisty................................................................................................................

3. Kategoria wiekowa :........................................(podać kat. zgodnie z regulaminem właściwego  przeglądu)

4. Placówka  patronująca (adres, tel. kontaktowy)...............................................................................

5. Adres  domowy, telefon: .................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    E-mail:……………………………………………………..

6. Nazwisko i imię instruktora (adres, tel. kontaktowy) .....................................................................

    .........................................................................................................................................................

7. Krótka charakterystyka zespołu lub solisty (np. rodzaj  uprawianej muzyki, tańca, osiągnięcia,

itp.) ......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

8. Ilość osób w zespole : .....................................................................................................................

(proszę załączyć listę wykonawców)

9. Repertuar (tytuł, autor, czas trwania)..............................................................................czas.........

    ..........................................................................................................................................czas.........

    ..........................................................................................................................................czas.........

    ..........................................................................................................................................czas.........

    ..........................................................................................................................................czas.........

10. Wymagania techniczne(nagłośnienie itp.) ....................................................................................

11.Czas potrzebny na montaż: ................................................


 Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem przegląduData: ...........................................                ………………………………….

  (podpis instruktora lub  wykonawcy)

                   


                                                                                                                   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby przeprowadzenia Przeglądu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Przeglądu oraz w celach promocji przedsięwzięcia.……………………………………….

 

data i podpis uczestnika przeglądu   

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich zaprasza na WIOSENNY FESTYN UŚMIECHU I RADOŚCI, który odbędzie się 3 maja od godz. 14:00 w Parku Orła Białego przy ul. Kopernika w Białogardzie.

 

W programie:

godz. 14:00 - wyścigi kajakarsie na Liśnicy o główną nagrodę - tytuł Najszybszego Wiosław Białogardu 2018

godz. 15:00 - prezentacje sceniczne:

- występy zespołu G91 z CKiSE
- prezentacje tancerzy zespołu Top Toys
- występy wokalne i taneczne podopiecznych Młodzieżowego Domu Kultury 

godz. 17:00 - występ kabaretu REWERS

godz. 18:30 - koncert zespołu BOREASH

 

Poza tym:

- bezpłatna strefa dmuchanych instalacji do dziecięcych wariacji
- gastronomia
- pokazy udzielania pierwszej pomocy


Organizatorzy:

Miasto Białogard
CKiSE w Białogardzie

 

Współorganizatorzy:

Pasja kajakowa www.kajakiparseta.pl
WOPR Powiatu Białogardzkiego

 

Burmistrz Białogardu zaprasza na obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:


godz. 10:00 – uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny (kościół pw. NNMP),
godz. 11:00 – przemarsz z kościoła i uroczystości patriotyczne pod pomnikiem Orła Białego, z towarzyszeniem Białogardzkiej Orkiestry Dętej.

 

 

Dzień ten upamiętnia uchwalenie pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie (drugiej na świecie) w 1791 roku. W dokumencie zawarto wiele progresywnych wówczas tez, m.in. zrównano mieszczan i szlachtę, zapewniono ochronę chłopom, swobodę wyznania, powołano dwuizbowy parlament i zniesiono liberum veto. Niestety, wprowadzenie postanowień konstytucji w życie uniemożliwiały dokonywane przez Rosję, Prusy i Austrię rozbiory Rzeczypospolitej, zakończone wymazaniem Polski z mapy świata w 1795 roku. Dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, 3 maja został oficjalnie ustanowiony świętem narodowym – jednym z najważniejszych w czasach międzywojennych. Po II wojnie światowej władze PRL zakazywały obchodów tego święta. Na ponowne oficjalne ustanowienie Święta Narodowego Trzeciego Maja trzeba było poczekać do 1990 roku. 


DNI BIAŁOGARDU 2018 - DZIEŃ I

 

DNI BIAŁOGARDU 2018 - DZIEŃ II

 

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich zaprasza na Koncert Charytatywny POLSKIEJ ORKIESTRY LEKARZY. 

Koncert odbędzie się 20 października o godz. 19:00 w sali widowiskowej CKiSE (wejście od ul. Grunwaldzkiej).

Szczegóły wkrótce


Stowarzyszenie Polska Orkiestra Lekarzy powstało w 2010 roku w Poznaniu. Obecnie w skład orkiestry wchodzi ponad 130 Muzyków: lekarzy, studentów uczelni medycznych oraz przyjaciół z całej Polski. Muzycy spotykają się 1-2 razy w roku celem wspólnego wykonania koncertu charytatywnego w jednym z miast Polski. Koncerty odbyły się m.in. w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Katowicach, Pile, Wrocławiu. 

 

Lekarze wchodzący w skład zespołu posiadają różne specjalności (internista, laryngolog, chirurg, chirurg dziecięcy, anestezjolog, chirurg naczyniowy, transfuzjolog, kardiolog, radiolog, hematolog, lekarz rodzinny, chirurg onkolog, neonatolog, lekarze dentyści, okulista, pediatra, lekarz medycyny ratunkowej, lekarze stażyści i wiele innych) oraz pochodzą z różnych miast Polski (Warszawa, Poznań, Gdańsk, Gdynia, Opole, Białystok, Kraków, Nowy Targ, Katowice, Gliwice, Wrocław, Szczecin, Piła, Ostrów Wlkp, Łódź, Olsztyn, Zielona Góra i inne). Jednocześnie oprócz wykonywania zawodu lekarza łączy ich jeszcze jedno - pasja wspólnego muzykowania. Każdy z członków orkiestry posiada umiejętność gry na instrumencie symfonicznym, a niektórzy z nich są dodatkowo absolwentami wyższych uczelni muzycznych i wykonują dwa zawody równocześnie. Lekarze wchodzący w skład zespołu uczestniczą często w analogicznych projektach w Europie i na świecie- są członkami Europejskiej Orkiestry Lekarzy i Światowej Orkiestry Lekarzy, grywając w najznakomitszych salach koncertowych Europy i Świata.

www.polskaorkiestralekarzy.pl

 

BIURO ORGANIZACYJNE STOWARZYSZENIA POL W POZNANIU:

Elżbieta Czechowska - prezes POL
Grzegorz Matusiak - viceprezes POL
Agnieszka Góralska - członek Zarządu
Zuzanna Pytel - skarbnik
Paweł Mielcarek - koordynator i organizator koncertów

 

W koncercie udział wezmą:

Białogardzki Chór Kameralny Bel Canto

Orkiestra Wojskowa z Koszalina


Tomasz Zajączkowski - przygotowanie orkiestry
Paweł Mielcarek - dyrygent

 

szczegóły niebawem...