NASZA MISJA TO KULTURA

REPERTUAR KINA

Od 21 października
WSZYSCY MOI MĘŻCZYŹNI
Od 21 października
LEGO® NINJAGO: FILM w 2D dubbing
Od 27 października
TARAPATY
Od 27 października
KRUCYFIKS
Od 03 listopada
POTWORNA RODZINKA 2D dubbing
Od 03 listopada
POTWORNA RODZINKA 3D dubbing
Od 03 listopada
ACH ŚPIJ KOCHANIE
Od 10 listopada
LISTY DO M. 3 - PREMIERA
Od 17 listopada
LISTY DO M. 3
Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich

ul. 1-go Maja 15
78-200 Białogard

NIP 672-202-96-77

REGON 320551353

tel/fax: 94 311 90 90

e-mail: kultura@bialogard.info

www.kultura.bialogard.info
www.bip.kultura.bialogard.info


Centrum Kultury i Spotkań Europejskich jest miejską instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Miasto Białogard.
Organizatorem Centrum Kultury i Spotkań Europejskich jest Miasto Białogard. Centrum Kultury i Spotkań Europejskich powstało 1 maja 2008 r. uchwałą Rady Miejskiej Białogardu z dnia 26 marca 2008 r., która powołując jednostkę, nadała jej statut.

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury. Do podstawowych zadań Centrum należy w szczególności:

 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 • sprawowanie opieki nad zabytkami,
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
 • działalność instruktażowo-metodyczna dla pracowników upowszechniania kultury w zakresie zadań wymienionych powyżej,
 • organizacja spotkań europejskich,
 • informacja turystyczna i promocja miasta.

Od początku istnienia instytucji (1 sierpnia 2008 r.) dyrektorem Centrum jest Paweł Wiśniewski.

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich mieści się w wyremontowanym i rozbudowanym budynku dawnego Białogardzkiego Ośrodka Kultury, przy ul. 1-go Maja 15.

Budynek byłego domu kultury wybudowany został przez Niemców na początku XX wieku. Pełnił funkcje kulturalne, w tym m.in.: sali widowiskowej, sali baletowej i kina. Również po 1945 roku budynkowi przypadła rola centrum kulturalnego, początkowo Powiatowego Domu Kultury, a później Białogardzkiego Ośrodka Kultury.

Przez wiele lat Białogardzki Ośrodek Kultury był miejscem, gdzie koncentrowało się życie kulturalne i społeczne miasta. Sala widowiskowa białogardzkieho domu kultury była miejscem znanych w całym regionie spotkań kulturalnych. Brak środków finansowych w ostatnich latach spowodował, że stan techniczny budynku systematycznie się pogarszał i konieczny był jego natychmiastowy remont. Stan był na tyle zły, że w drugiej połowie lat 90-tych podjęto decyzję o zakończeniu prowadzenia działalności społeczno-kulturalnej w obiekcie.

W 2004 roku zrodził się pomysł generalnego remontu budynku byłego Białogardzkiego Ośrodka Kultury, tak aby przywrócić mu pierwotne funkcje kulturalne.
W 2006 roku projekt pod nazwą "Rozbudowa domu kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na Centrum Kultury i Spotkań Europejskich" dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej - Interreg IIIA.
Roboty remontowo-budowlane zakończono 15 lutego 2008 roku.
1 sierpnia 2008 roku zakończono wyposażanie obiektu w sprzęt oświetleniowy, nagłośnieniowy i kinowy. Od paździenika w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich działa Kino Centrum, od listopada działalnośc rozpczęły sekcje zainteresowań: teatralno-kabaretowa, wokalna, teatru lalek. Od stycznia 2009 roku działalność rozpoczęła sekcja plastyczna, działająca w Galerii Miejskiej w Bramie Wysokiej (Połczyńskiej), w obrębie białogardzkiej starówki.

Obecnie Centrum Kultury i Spotkań Europejskich dysponuje:

 • profesjonalną salą widowiskowo-kinową, znakomicie przygotowaną do przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji kinowych i innych wydarzeń kulturalnych,
 • cyfrowym kinem 3D - Kino Centrum - wyposażonym w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz małych dzieci, a także w eletroniczny system rezerwacji i sprzedaży biletów,
 • salą taneczno-bankietowo-szkoleniową, wraz ze sceną (sala przygotowana do zajęć tanecznych, prób, seminariów i konferencji, a także mniejszych imprez kulturalno-rozrywkowych),
 • zapleczem gastronomicznym - restauracja MIĘTOWA prowadzona przez prywatny podmiot gospodarczy; bufet kinowy,
 • pomieszczeniami wykorzystywanymi na Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej.

Budynek Centrum jest klimatyzowany i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na wszystkie imprezy, seanse filmowe, próby i zajęcia wchodzimy wejściem od ul. Grunwaldzkiej. Do biura i Galerii Centrum wchodzimy od ul. 1-go Maja.

 

ZAŁOGA:

Paweł Wiśniewski - dyrektor

ekonomista, menedżer kultury, prezes zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FABRYKA, współzałożyciel Białogardzkiego Uniwersytetu III Wieku, dziennikarz i prezenter telewizyjny.

 

Instruktorzy ds. rozwoju i upowszechniania kultury:

Iwona Dudzicz - zespół wokalny G91;

Marek Kopczyński - teatr lalek MARKO;

Paweł Mielcarek - Białogardzki Chór Kameralny "Bel Canto";

Wojciech Węglowski - teatr RECEPTA oraz teatr DŹÓRA.

 

Dział Kino "Centrum" i organizacja imprez:

Marcin Medziński - kierownik Kina "Centrum"

Paweł Mielcarek

Jacek Cegiełka

Damian Zawałeń

Marcela Świąder

 

dział finansowo-księgowy:

Anna Suszyńska - główny księgowy

Anna Włodarska

 

dział administracyjno-gospodarczy:

Katarzyna Bułka - kierownik administracyjny

Anna Mitak

Wioletta Dybalska

Zdzisław Góralski

Joanna Krzywy