NASZA MISJA TO KULTURA

REPERTUAR KINA

Od 16 marca
JASKINIOWIEC
Od 16 marca
[PREMIERA] PITBULL: OSTATNI PIES
Od 23 marca
PITBULL: OSTATNI PIES
Od 03 kwietnia
PITBULL: OSTATNI PIES
Od 06 kwietnia
KOBIETA SUKCESU
Biuletyn Informacji Publicznej

I REGIONALNY PRZEGLĄD MUZYKUJĄCYCH SENIORÓW

KATEGORIE WYKONAWCÓW I OBOWIĄZUJĄCY REPERTUAR

1. SOLIŚCI – kategoria jest przeznaczona dla osób grających na dowolnym instrumencie muzycznym. Dopuszczalne jest użycie playbacku zawierającego jedynie sam podkład muzyczny (bez dublowania partii wykonywanej przez uczestnika). Soliści mogą również śpiewać, jednakże pod warunkiem akompaniowania sobie na dowolnym instrumencie harmonicznym (np. fortepian, organy, keyboard, gitara, akordeon). Repertuar - wymagane jest wykonanie dwóch dowolnych utworów muzycznych, o łącznym czasie trwania nieprzekraczającym 10 minut. Pierwszy Regionalny Przegląd Muzykujących Seniorów - Instrumentalistów jest współfinansowany przez Miasto Koszalin, Województwo Zachodniopomorskie oraz sponsorów.

2. ZESPOŁY INSTRUMENTALNE – kategoria jest przeznaczona wyłącznie dla zespołów złożonych z osób grających na dowolnych instrumentach muzycznych. Nie jest przewidziany udział zespołów instrumentalno – wokalnych. Maksymalna wielkość zespołu wynosi 8 osób. Nie będą przyjmowane zgłoszenia chórów lub zespołów śpiewaczych. Repertuar - wymagane jest wykonanie dwóch dowolnych utworów muzycznych, o łącznym czasie trwania nieprzekraczającym 8 minut.

 

OCENA

1. Przegląd ma charakter konkursu;

2. Uczestników przeglądu oceniać będzie jury powołane przez organizatorów;

3. Jury oceniać będzie wykonawców według następujących kryteriów: - właściwa interpretacja, najlepiej oddająca charakter prezentowanego repertuaru; - biegłość manualna i dobór odpowiednich środków technicznych; - ogólny wyraz artystyczny i estetyczny prezentacji;

4. Werdykt jury jest ostateczny;

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

 

REJESTRACJA

Należy ze strony internetowej www.fraza.org.pl pobrać i wypełnić kartę zgłoszenia, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i następnie: 1. Dostarczyć osobiście lub przesłać tradycyjną pocztą na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej FRAZA ul. Sucharskiego 2, 75-355 Koszalin lub 2. Przesłać pocztą elektroniczną (jako skan) na adres e-mail: biuro@fraza.org.pl

 

MIEJSCE I TERMINY

1. Przegląd odbędzie się w Filharmonii Koszalińskiej – ul. Piastowska 2, Koszalin

2. Rejestracja uczestników – do 20 listopada 2016 r.

3. Przegląd odbędzie się 5 grudnia 2016 r. – szczegółowy, godzinowy program zostanie podany na stronie internetowej www.fraza.org.pl najpóźniej na dwa tygodnie przed wydarzeniem.

 

NAGRODY

1. Laureaci otrzymują nagrody ufundowane przez Miasto Koszalin, Województwo Zachodniopomorskie oraz sponsorów;

2. Jury może przyznać wyróżnienia i nagrody dodatkowe w zależności od środków uzyskanych z innych źródeł.


Uczestnicy przeglądu przyjeżdżają na własny koszt oraz pokrywają koszty swojego pobytu;

Dodatkowych informacji udziela sekretariat SKKM FRAZA – tel. 600 381 731 (poniedziałek – piątek w godzinach od 12:00 do 20:00).

data dodania: 2016-10-24


< -- Powrót do strony głównej