Archiwum

15.03.2020

Z klasyką przez Polskę - (KONCERT ODWOŁANY)

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM I DECYZJĄ RZĄDU RP - KONCERT ZOSTAŁ ODWOŁANY.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clipboard01.jpg

Polski Impresariat Muzyczny, Burmistrz Białogardu Emilia Bury oraz Centrum Kultury i Spotkań Europejskich zapraszają na koncert pt. "Z klasyką przez Polskę", który odbędzie się 15 marca 2020r. o godz. 12:00 w sali widowiskowej CKiSE (wejście od ul. Grunwaldzkiej).

Anna Radziejewska - mezzosopran
Paweł Sommer - fortepian

WSTĘP WOLNY.

Odbiór bezpłatnych wejściówek w biurze CKiSE lub kasie Kina CENTRUM.
Rezerwacje telefoniczne: 94 311 90 90, 885 85 65 65.

 

bio_artystow_bialogardpelczycebarlinek.png

Program koncertZaczarowane sny

Stanisław Moniuszko (1819 – 1872)

Pieśni: Sen, Dalibógże, Niepewność

 

Fryderyk Chopin (1810 – 1849)

Pieśni: Gdzie lubi, Piosnka litewska, Śliczny chłopiec, Życzenie

Ballada g-moll op. 23

 

Mieczysław Karłowicz (1876 – 1909)

Pieśni: Z erotyków, Rdzawe liście, Zaczarowana królewna

 

Ignacy Jan Paderewski (1860 – 1941)

Menuet G-dur op. 14 nr 1

Pieśni: Nad woda wielką i czystą, Le ciel est trѐs bas, Querelleuse

Legenda As-dur op. 16 nr 1

 

Karol Szymanowski (1882 – 1937)

Pieśni: Wschód słońca, Nade mną leci w szafir morza, Wizyta u Krowy

 

Witold Lutosławski (1913 – 1994)

Pieśni: Spóźniony słowik, O panu Tralalińskim

 

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca.

więcej
05.03.2020

65. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI, POEZJI ŚPIEWANEJ I TEATRU JEDNEGO AKTORA

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz Centrum Kultury i Spotkań Europejskich zapraszają na 65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Poezji Śpiewanej i Teatru Jednego Aktora w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego.

Eliminacje miejskie odbędą się 5 marca 2020r. o godz. 11:30 w sali kameralnej CKISE. Zgłoszenia do 28 lutego.

****

 

REGULAMIN

65. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI, POEZJI ŚPIEWANEJ I TEATRU JEDNEGO AKTORA

Eliminacje dla Miasta Białogard
5 marca 2020r., godz. 11:30 (po zakończeniu eliminacji MKR)

Eliminacje powiatowe – Powiat Białogardzki
11 marca 2020r., godz. 11:30 (po zakończeniu eliminacji MKR)

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie
ul. 1-go Maja 15
tel/fax: 94 311 90 90
e-mail: kultura@bialogard.info
www.kultura.bialogard.info

 

Warunki uczestnictwa
Konkurs jest imprezą otwartą – adresowaną do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, pracującej, studentów i dorosłych.

Warunkiem uczestnictwa jest:
- zgłoszenie do 28 lutego udziału w przeglądzie stopnia miejskiego (dla miasta Białogard), a po eliminacjach miejskich zgłoszenie do dnia 8 marca 2020 roku w Centrum Kultury
i Spotkań Europejskich w Białogardzie udziału w eliminacjach powiatowych
- przygotowanie interpretacji nie prezentowanego wcześniej repertuaru. Eliminacje gminne należy przeprowadzić w Państwa placówkach maksymalnie do dnia 26 lutego 2020r.

Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego nie może być zmieniany w dalszych eliminacjach. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję.

Konkurs prowadzony jest w formie czterech turniejów.

A. TURNIEJ RECYTATORSKI
Uczestnicy Turnieju Recytatorskiego występują w dwóch kategoriach:
- młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
- dorosłych
Repertuar
Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach w tym obowiązkowo jeden
utwór pisany prozą.
Uczestnicy zgłaszają do prezentacji 2 utwory (wiersz i prozę). Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.

U W A G A:
1. Przeglądy środowiskowe powinny odbywać się w każdej jednostce
administracyjnej (gmina, miasto-gmina, miasto).
Organizatorami są domy, kluby i ośrodki kultury, natomiast w gminach nieposiadających tych placówek – placówki oświatowe.
2. Tematykę 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego określa regulamin wydany przez Zarząd Główny TKT.

B. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Wykonawca jest solistą.
3. Repertuar obejmuje:
- 3 utwory śpiewane
- 1 utwór recytowany.
4. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:
- wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub w prasie literackiej;
- uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.
5. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie trzeci z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).
Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

6. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument, mały zespół muzyczny (do 3 osób), bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).
7. Prezentowanie utworu znanego i posiadającego określony kształt wykonawczy dopuszcza się tylko wówczas, gdy uczestnik opracował nowa własną interpretację.

C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
- uczestnicy turnieju występują bez podziału na kategorie.
- uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.
Turniej Teatrów Jednego Aktora jest przeglądem dorobku i osiągnięć wykonawców poszukujących indywidualnych form wypowiedzi artystycznej, będących wyrazem osobistego zaangażowania w istotne problemy współczesności, kontynuowaniem sztuki narodowej, ludowej i regionalnej – łącznie ze zwyczajami, obrzędami, podaniami, klechdami – zawierającymi elementy teatru. Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 30 minut.

D. WYWIEDZIONE ZE SŁOWA
Zasady:
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage
tekstów).
3. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego
ze śpiewem, dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).
Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

U W A G A:
Przekroczenie limitu czasu przez wykonawcę w poszczególnych turniejach może spowodować pominięcie go w ocenie przez Sąd Konkursowy.
Do przeglądu finałowego (wojewódzkiego) jury kwalifikuje: 2 uczestników z Turnieju Recytatorskiego, 2 z Poezji Śpiewanej, 1 z Teatru Jednego Aktora i 1 z Turnieju Wywiedzione ze Słowa.
Komisja wojewódzka kwalifikuje do dalszych etapów Konkursu laureatów poszczególnych Turniejów w liczbie określonej przez ZG TKT regulaminem.

Kryteria oceny:
1. Sądy Konkursowe dokonują oceny wg następujących kryteriów:
* dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do
możliwości wykonawczych uczestnika),
* interpretacja utworów,
* kultura słowa,
* ogólny wyraz artystyczny.

W Turnieju Wywiedzione ze słowa Sądy Konkursowe uwzględniają ponadto:
* celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, elementów scenografii i innych) wspomagających interpretację,
* kompozycję sceniczną występu.

W Turnieju Teatrów Jednego Aktora Sądy Konkursowe uwzględniają również:
* opracowanie dramaturgiczne,
* opracowanie reżyserskie,
* realizację programu (scenografia, muzyka, kompozycja gestu i ruchu scenicznego).

W Turnieju Poezji Śpiewanej Sądy Konkursowe uwzględniają także:
* zgodność muzyki z charakterem wiersza,
* muzykalność i warunki głosowe wykonawcy,
* wartości artystyczne muzyki.

2. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Sądu Konkursowego – wszystkich uczestników przeglądu.

3. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Sądu Konkursowego.
W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.

4. Decyzja Sądu jest ostateczna!

5. Sąd Konkursowy ma obowiązek uzasadnienia werdyktu ogólnego.

6. Uczestnicy mają prawo do zwracania się do Sądu Konkursowego o uzasadnienie oceny swojej prezentacji.

 

Terminy i miejsce eliminacji:
- miejskie (dla miasta Białogard) – CKiSE w Białogardzie, 5 marca 2020r. Godz. 11:30
- powiatowe – CKiSE w Białogardzie, 11 marca 2020r. Godz. 11:30
- Finał Wojewódzki -24-26.04.2020r. – Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich


Terminy finałów ogólnopolskich będą podane na stronie www.tkt.art.pl

U w a g a: Nieczytelne i źle wypełnione karty zgłoszeń uczestników NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE przez organizatora wojewódzkiego i odsyłane do organizatorów szczebla niższego. Organizator Wojewódzki zastrzega sobie prawo do zmiany terminów przeglądów wojewódzkich.

 

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA DOSTĘPNE TUTAJ

po kliknięciu należy wybrać z listy właściwy konkurs

więcej
05.03.2020

Mały Konkurs Recytatorski - 2020

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz Centrum Kultury i Spotkań Europejskich zapraszają na MAŁY KONKURS RECYTATORSKI 2020 w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego.

Eliminacje miejskie odbędą się 5 marca 2020r. o godz. 10:00 w sali kameralnej CKISE. Zgłoszenia do 28 lutego.

 

 

REGULAMIN PRZEGLĄDU

Eliminacje miejskie – Miasto Białogard

5 marca 2020r., godz. 10:00

Eliminacje powiatowe – Powiat Białogardzki
11 marca 2020r., godz. 10:00

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie
ul. 1-go Maja 15
tel/fax: 94 311 90 90
e-mail: kultura@bialogard.info
www.kultura.bialogard.info


Mały Konkurs Recytatorski organizowany będzie do etapu rejonowego (powiatowego) wraz z Ogólnopolskim Konkursem Recytatorskim. Jest jego częścią składową i prowadzony jest do stopnia wojewódzkiego.

I


1. Konkurs jest imprezą otwartą.
2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie we właściwym terminie udziału w przeglądzie stopnia najniższego, oraz przygotowanie odpowiedniego repertuaru – zgłoszenia do eliminacji dla Miasta Białogard do dnia 28 lutego 2020 roku w siedzibie CKiSE w Białogardzie; zgłoszenia do eliminacji powiatowych do dnia 5 marca 2020 roku w siedzibie CKiSE w Białogardzie. Eliminacje gminne (przedpowiatowe) należy przeprowadzić w placówkach do dnia 26 lutego 2020r.
3. Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia we właściwej placówce kulturalno-oświatowej.

U W A G A: Nieczytelne i źle wypełnione karty zgłoszeń nie będą przyjmowane przez organizatora szczebla wojewódzkiego. Karta musi zawierać: dokładny adres (z telefonem) wykonawcy lub instytucji patronującej oraz repertuar i czas trwania prezentacji (max. 7 minut).

4. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów.
a) środowiskowe – w szkołach, placówkach kulturalnych i oświatowych,
b) przeglądy dzielnicowe dla miasta Szczecina, gminne dla uczestników z terenu
województwa zachodniopomorskiego,
c) przeglądy powiatowe i miejski dla Szczecina,
d) przegląd wojewódzki.
5. Organizator eliminacji szczebla najniższego ma obowiązek przekazania instruktorom i osobom zainteresowanym wzór karty zgłoszenia, a także sprawdzenia prawidłowości jej wypełnienia. Obowiązujący wzór karty zgłoszenia do Małego Konkursu Recytatorskiego do pobrania na stronie: www.zamek.szczecin.pl zakładka Imprezy ARA lub w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie.
6. Organizator przeglądu powiatowego lub dzielnicowego określa maksymalną ilość wykonawców zakwalifikowanych z eliminacji środowiskowych, gminnych i miejsko-gminnych. Z przeglądów dzielnicowych do miejskiego Komisja kwalifikuje taką ilość wykonawców, jaką określi organizator przeglądu miejskiego. Do przeglądu powiatowego komisja gminna i miejska może premiować maksymalnie 3 osoby bez względu na kategorię wiekową.
Do przeglądu wojewódzkiego Komisja szczebla powiatowego kwalifikuje łącznie 3 osoby
(bez względu na kategorię), a ze szczebla miejskiego (Szczecin) po 3 osoby z każdej kategorii.
7. Repertuar zgłoszony w karcie uczestnictwa nie może być zmieniony w dalszych eliminacjach. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję.

II


1. Uczestnicy konkursu występują w trzech kategoriach wiekowych:
kat. I - dzieci klas I - III
kat. II - dzieci klas IV – VI
kat. III - dzieci klas VII i szkół gimnazjalnych
2. Repertuar uczestników obejmuje dwa wiersze z publikowanej literatury dziecięcej dla recytatorów klas I – III, wiersz i prozę dla recytatorów klas IV - VI i gimnazjów.
Łączny czas wykonania repertuaru nie może przekraczać 7 minut.
Ewidentne przekroczenie czasu prezentacji spowoduje jej przerwanie co jest równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.

III


1. Do oceny prezentacji konkursowych organizator eliminacji powoła Komisję po uzgodnieniu z Zamkiem.
2. W skład Komisji wchodzą fachowcy z dziedziny recytacji, literatury, reżyserii oraz pedagodzy posiadający bogate doświadczenia w pracy w ruchu amatorskim.
3. Komisja Konkursowa dokonuje oceny wg następujących kryteriów:
- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika oraz wieku),
- interpretacja utworów,
- kultura słowa,
- ogólny wyraz artystyczny.
4. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Komisji – wszystkich uczestników przeglądu.
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.
6. Każdy uczestnik może wystąpić tylko 1 raz w obecnej edycji konkursu.
7. Organizatorzy przeglądów wszystkich stopni mają obowiązek przygotowania zajęć metodycznych dla uczestników i instruktorów w czasie trwania przeglądu (m.in. warsztaty, konsultacje).
8. Warunki organizacyjne określa bezpośredni organizator poszczególnych eliminacji (np. Akredytacja).


IV


Organizatorzy, miejsca i terminy przeglądów:
- eliminacje dla Miasta Białogard: 5 marca 2020r., godz. 10:00, CKiSE,
- przeglądy powiatowe – Powiat Białogardzki: CKiSE, 11 marca 2020 r., godz. 10:00;

- przegląd wojewódzki – 4-5 kwietnia 2020r. – Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

UWAGA: W celu stworzenia jak najlepszej organizacji przeglądu wojewódzkiego, protokół wraz z kartami zgłoszeń zakwalifikowanych uczestników należy przesłać do organizatora 2 tygodnie przed terminem przeglądu wojewódzkiego.

 

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA DOSTĘPNE TUTAJ

po kliknięciu należy wybrać z listy właściwy konkurs

 
więcej
04.03.2020

Obchody 75. rocznicy osadnictwa polskiego w Białogardzie

DZIEŃ-OSADNIKA---PLAKAT-web.jpg

Burmistrz Białogardu Emilia Bury zaprasza na obchody 75. rocznicy osadnictwa polskiego w Białogardzie. Uroczystości odbędą się 4 marca 2020r.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

10:00 - msza święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. Narodzenia NMP w Białogardzie
11:00 - złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Orła Białego w Parku Orła Białego
12:30 - spotkanie w sali widowiskowej Centrum Kultury i Spotkań Europejskich (wejście od ul. Grunwaldzkiej).

- prezentacja filmu dokumentalnego pt. "Wspomnienia białogardzkich osadników";
- przedstawienie pt' Ze wszystkich stron świata" w wykonaniu Teatru W BRAMIE.

 

Patronat honorowy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. 

więcej
04.03.2020

WESELE - spektakl Teatru w Bramie

wesele.jpg

Burmistrz Białogardu Emilia Bury, Centrum Kultury i Spotkań Europejskich oraz Teatr w Bramie zapraszają na spektakl pt. ZE WSZYSTKICH STRON ŚWIATA WESELE, który odbędzie się 4 marca 2020r. o godz. 12:30 w sali widowiskowej CKiSE (po uroczystościach Dnia Osadnika w Parku Orła Białego).

Reżyseria: Wanda Korobowicz
Scenariusz: Katarzyna Anna Śliwiak

Występują:

Starosta - Krzysztof Tatys
Panna Młoda - Joanna Wasiuk
Pan Młody - Waldemar Jończyk
Matka Panny Młodej - Zofia Sędzicka
Ojciec Panny Młodej - Mieczysław Gontarz
Matka Pana Młodego - Krystyna Cłapa
Ojciec Pana Młodego - Ryszard Nitosławski
Druhny - Anna Brożek, Maria Bielecka
Cyganka - Helena Nejman
Weselnicy - Irena Michalak, Maria Galik
Ksiądz - Adrian Szabliński
Stajenny - Krzysztof Szkoda
Ciocia - Małgogrzata Wasiuk
Cygan - Paweł Szewczyk
Pijak - Mirosław Adamowicz
Wiesiek - Kuba Wijas.

 

więcej
02.03.2020

Obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 2020 web.jpg

Burmistrz Białogardu Emilia Bury zaprasza na uroczystości upamiętniające Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" które odbędą się 2 marca 2020r.

Program uroczystości:
10:00 - msza święta w intencji Ojczyzny (kościół pw. Narodzenia NMP)
11:00 - uroczystości patriotyczne pod pomnikiem Ofiar Totalitaryzmu (Park Orła Białego)

 

Dzień 1 marca został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" na mocy ustawy sejmowej z 3 lutego 2011 roku. Święto poświęcone jest upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

więcej
01.03.2020

Występ Kabaretu JURKI

© Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie. Wykonanie: Strony internetowe SłupskStrony www Słupsk