Konkurs fotograficzny

02.10.2019

PLAKAT FOTO OST.png

"Europejski Fundusz Społeczny w Twoim obiektywie" - Konkurs fotograficzny

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego organizuje konkurs fotograficzny dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
Celem konkursu jest podniesienie świadomości wśród mieszkańców województwa w zakresie wykorzystania środków z Europejskiego Funduszy Społecznego, a przede wszystkim informacji na temat wspieranych obszarów.

Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia, które w artystyczny i estetyczny sposób zobrazują obszary wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie zachodniopomorskim: rynek pracy, wyłączenie społeczne, edukacja.

Konkurs adresowany jest do wszystkich osób powyżej 10 roku życia: osób fizycznych, pracujących lub uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i rozpatrywany będzie w trzech kategoriach wiekowych (wiek liczony będzie na dzień rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń):

osoby w wieku 10-15 lat (od dnia ukończenia 10 r.ż. do dnia poprzedzającego 15 urodziny);

osoby w wieku 15-18 lat (od dnia ukończenia 15 r.ż. do dnia poprzedzającego dzień 18 urodzin);

osoby pełnoletnie (od dnia ukończenia 18 r.ż.).

Termin przyjmowania zgłoszeń od 1 października 2019 r. do 31 października 2019 r.


Pula nagród : 9 000 zł


Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, patronat medialny zaś Głos Szczeciński, Nasze Miasto oraz portal wSzczecinie.


Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia pojedyncze w formacie 20/30, które wraz z wersją elektroniczną należy przesłać/dostarczyć w terminie do 31 października 2019 r. (decyduje data wpływu) na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy

ul. A. Mickiewicza 41

70 - 383 Szczecin
Kancelaria pok. 006,

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 91 42 56 164 bądź kierując zapytanie na adres e-mail: agnieszka_wilk@wup.pl.

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do składania prac!

 

Formularz zgłoszeniowy.pdf

Informacje dodatkowe w zakresie tematyki konkursu.pdf

Oświadczenie osoby trzeciej.pdf

Oświadczenie rodzica_opiekuna prawnego.pdf

Regulamin konkursu fotograficznego.pdf

© Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie. Wykonanie: Strony internetowe SłupskStrony www Słupsk